SGK İşlemleri

İşveren Bildirim İşlemleri

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı
yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması, tutulduğu hastalığın meslek hastalığı olarak
kabul edilmesi ancak durumlarının bu tanıma uyması ile mümkündür.